W Suchorabie, Zabierzowie Bocheńskim oraz Zagórzu w przyszłym roku zostaną przeprowadzone inwestycje dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Środki zewnętrzne pokryją około 63% całkowitych kosztów zadania (netto). Pozostałą część zapłaci gmina Niepołomice.

W ramach inwestycji w Suchorabie powstanie nowe boisko, a w Zagórzu i Zabierzowie Bocheńskim zostanie zmodernizowane boisko wielofunkcyjne.

Ponadto, w tych trzech miejscowościach będą przeprowadzone dodatkowe prace. W Zabierzowie Bocheńskim, prócz modernizacji boiska, pojawi się bieżnia lekkoatletyczna okalająca obiekt. W Suchorabie będą realizowane roboty ziemne pod przyszły plac zabaw. W Zagórzu – przy okazji prac przy boisku – plac zabaw zyska nową nawierzchnię.

Wykonawca inwestycji zostanie wyłoniony w drodze przetargu. Zamawiający nie wyklucza tego, że jedna firma przeprowadzi prace na wszystkich obiektach. Możliwe jest również podzielenie robót na trzy oddzielne projekty.

Author: Marek Bartoszek