Trwa gruntowna przebudowa Izby Regionalnej. Po remoncie budynek zyska nowe oblicze, jednak nadal będzie miał charakter muzealny.

Wykonano już roboty rozbiórkowe oraz izolację pionową i poziomą istniejących fundamentów. Zabezpieczono pęknięcia na ścianach. Gotowa jest też instalacja wodociągowo-kanalizacyjna dla toalet publicznych (przewidzianych także dla osób niepełnosprawnych), które będą się znajdować w Izbie Regionalnej. Niebawem zostaną w pełni wyposażone.

Do wykonania została jeszcze rekonstrukcja więźby dachowej, wymiana drzwi, okien, dokończenie montażu wrót oraz posadzek i podłóg (z drewna świerkowego oraz płyt gresowych). Trwa też odnowa elewacji budynku.

Projekt przebudowy uzyskał akceptację Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Budynek nie zmieni swojej formy architektonicznej. Nie zmieni się również jego powierzchnia (184 mkw.). Przedłużony zostanie jedynie okap przybudówki od strony ul. 3 Maja. Planowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a sposób i układ zagospodarowania działki będą takie jak dotychczas.

Wykonawcą inwestycji jest firma Budmet z Krakowa, wyłoniona w ramach przetargu. Koszt przedsięwzięcia noszącego nazwę „Renowacja Izby Regionalnej” to niemal 700 tys. zł. Uzyskaliśmy na ten cel 170 tys. zł dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.