Trwa przebudowa Izby Regionalnej. Budynek będzie poddany gruntownej rewitalizacji.

Wykonawcą inwestycji jest firma Budmet z Krakowa, wyłoniona w ramach przetargu. Koszt przedsięwzięcia noszącego nazwę „Renowacja Izby Regionalnej” to niemal 700 tys. zł. Uzyskaliśmy na ten cel 170 tys. zł dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Projekt przebudowy uzyskał akceptację Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Budynek nie zmieni swojej formy architektonicznej. Nie zmieni się również jego powierzchnia (184 m. kw.). Przedłużony będzie jedynie okap przybudówki od strony ul. 3 Maja. Planowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a sposób i układ zagospodarowania działki będą takie jak dotychczas.

W pierwszej kolejności prowadzone są roboty wyburzeniowe oraz te związane z wykonaniem izolacji pionowej i poziomej istniejących fundamentów. W obiekcie wymienione zostaną drzwi, okna i wrota główne. Podłogi będą wykonane z drewna świerkowego oraz płyt gresowych. Odnowimy elewację budynku.

Finalnie budynek nadal będzie pełnił funkcję izby regionalnej i będzie miał charakter muzealny, ale w obiekcie swoje miejsce znajdą także toalety publiczne, w tym dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku zaprojektowano tak, by ułatwić dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 sierpnia 2019 roku.