Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wieliczce wydał opinię dotyczącą jakości wody w Krytej Pływalni w Niepołomicach.

Badania prowadzone na Krytej Pływalni w Niepołomicach przez inspektorów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce potwierdziły dobrą jakość wody na obiekcie.

Wszystkie wskaźniki odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia.