Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego informuje o możliwości składania wniosków na dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’.

Przedsięwzięcia realizowane to:

podejmowanie działalności gospodarczej
oraz
podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie tworzenia nowych i rozwoju istniejących gospodarstw agroturystycznych.

Wysokość dotacji wynosi 50 000 zł na jedną osobę.

Termin ogłoszonych naborów 30.09.2019 r. – 18.10.2019 r.

Więcej informacji na stronie: www.lgdpowiatwielicki.eu oraz pod numerem telefonu: 12 288 00 95, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.