Publikujemy klauzule informacyjne związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego w Niepołomicach.

Aby przejść do klauzuli należy wybrać kliknąć poniżej:

klauzula informacyjna (ustawa o dowodach osobistych)
klauzula informacyjna (prawo o aktach stanu cywilnego)
klauzula informacyjna (ustawa o ewidencji ludności)