Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice ogłasza konkurs na opracowanie ekologicznego projektu graficznego logo Gminy Niepołomice, które będzie wykorzystywane na wszelkich materiałach popularyzatorskich, promocyjnych, reklamowych i informacyjnych dotyczących zagadnień z zakresu ochrony środowiska.

W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, w szczególności graficy, artyści-plastycy, absolwenci i studenci szkół artystycznych.

Projekt powinien jednoznacznie kojarzyć się z Gminą, w syntetyczny sposób wyrażać jej charakter i aspiracje, oraz przyczyniać się do kreowania pozytywnego wizerunku Gminy Niepołomice.
Projekty należy składać do 1 października 2018 r. do godz. 15:00, za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera, lub osobiście na adres: Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach, pl. Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice, w kopercie opatrzonej napisem „Konkurs na ekologiczne logo Gminy Niepołomice”.

Nagrodą w konkursie jest Tablet Wacom MobileStudio Pro 16 wraz z dodatkowym wyposażeniem o łącznej wartości 16 500 zł brutto.

Szczegóły i regulamin konkursu dostępne są tutaj. 

Author: Joanna Musial