Trwają prace melioracyjne w gminie Niepołomice. Spółka Wodna – od początku roku – oczyściła rowy o łącznej długości 35 km. W planie na ten rok jest 51 km.

W październiku robotnicy rozpoczęli oczyszczanie rowów w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej.

Prace melioracyjne polegają na ręcznym i mechanicznym wykaszaniu skarp, odmuleniu dna rowu poprzez wygarnięcie koparką namułu, piachu, liści, trawy i innych zanieczyszczeń. Muł jest następnie odkładany na skarpie rowu.

Oprócz wspomnianych 51 km, Spółka Wodna wyczyściła 15 km rowów na wschodzie gminy (Wola Batorska, Wola Zabierzowska, Zabierzów Bocheński i Chobot). Na ten cel uzyskała dofinansowanie z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Prace zostały odebrane przez pracowników MUW i Spółka Wodna czeka na wypłatę dotacji w celu pokrycia poniesionych kosztów.