Otrzymaliśmy dziś z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski.

Standardy partycypacji społecznej wymagają, aby w jego realizację zaangażowana była jak najliczniejsza grupa mieszkańców Małopolski, a przyjęte zasady wdrażania budżetu obywatelskiego były w stopniu możliwie jak największym satysfakcjonujące dla zainteresowanych społeczności lokalnych.

Dlatego proszę o przekazanie informacji o rozpoczynających się konsultacjach z organizacjami pozarządowymi nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski, które trwać będą od 17 lutego do 3 marca br.

Szczególnie ważne jest poinformowanie o trwających konsultacjach przedstawicieli środowisk lokalnych aktywistów, takich jak: sołtysi, koła gospodyń wiejskich, jednostki ochotniczej straży pożarnej, gminne jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe i samorządy gospodarcze. W ramach konsultacji społecznych zorganizowane zostaną spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, a także z zainteresowanymi budżetem obywatelskim mieszkańcami Małopolski.

W przypadku szczegółowych pytań do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odpowiedzialni za wdrażanie budżetu obywatelskiego – kontakt telefoniczny: (12) 61 60 531, (12) 61 60 904, mailowy: bo@umwm.pl.

Szczegółowe informacje na temat projektu można także znaleźć na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl.

Harmonogram spotkań konsultacyjnych regulaminu II edycji BO Małopolska

Terminy i miejsca spotkań:
20 lutego 16.30 Urząd Marszałkowski, Sala Obrad Sejmiku ul. Racławicka 56, 30-001 Kraków
21 lutego 16.30 Centrum Sztuki Mościce ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów
22 lutego 16.30 MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oświęcim ul. gen. Józefa Bema 4, 32-600 Oświęcim
23 lutego 16.30 Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych ul. Jagiellońska 45, 33-300 Nowy Sącz
27 lutego 16.30 Urząd Miasta Zakopane, Sala Obrad ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane

Author: Marek Bartoszek