Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu Planu Mobilności dla Gminy Niepołomice.

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice działając na podstawie §1 ust. 6 pkt 5 Zarządzenia Nr 79 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 17 listopada 2016 r. przedstawia informację podsumowującą przebieg konsultacji społecznych w sprawie projektu Planu Mobilności dla Gminy Niepołomice.

Z wynikami konsultacji, projektem dokumentu poddawanego konsultacjom społecznym, a także projektem dokumentu uwzględniającego zmiany wprowadzone w wyniku konsultacji społecznych można się zapoznać tu10taj.