Zapraszamy mieszkańców na konsultacje społeczne dotyczące projektowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla miejscowości: Słomiróg, Zakrzowiec, Staniątki i Podłęże.

Spotkania projektantów z mieszkańcami odbędą się w dniach:
– Słomiróg: 18 lipca, godz. 17.00, Dom Kultury
– Zakrzowiec: 18 lipca, godz. 19.00, Dom Kultury
– Staniątki: 20 lipca, godz. 18.00, Dom Kultury
– Podłęże: 24 lipca, godz. 18.00, Dom Kultury

Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla tych terenów – obszar „B”, bazuje jeszcze na przepisach z 1993 roku, przez co odbiega od obecnych uwarunkowań prawnych. Równocześnie wysoka dynamika zmian w tych miejscowościach, wprowadza konieczność dokonania zmian w dokumentach planistycznych.

Planowane na lipiec spotkania z mieszkańcami to wstępne konsultacje. Właściwe wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów odbędą się najprawdopodobniej w przyszłym roku.