Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice zaprasza mieszkańców do wyrażenia opinii o planach współpracy w 2020 roku  gminy Niepołomice z organizacjami pozarządowymi i wypełnienia ankiety konsultacyjnej.

Stowarzyszenia realizują zadania gminy, takie jak: prowadzenie domu pomocy społecznej, rehabilitacja osób niepełnosprawnych, prowadzenie zajęć sportowych, organizacja wydarzeń kulturalnych, wypoczynku podczas wakacji lub ferii zimowych. Na powyższe działania dostają granty
z budżetu gminy, ale też dają swój czas i pracę aby to sprawnie i efektywnie zorganizować.

Współdziałanie władz gminy ze stowarzyszeniami polega także na promowaniu przekazywania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego, prowadzeniu zakładki dla organizacji na stronie internetowej urzędu w celu promowania ich działalności, organizowaniu szkoleń  podnoszących jakość ich działania.

Jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć jak Gmina wspiera stowarzyszenia, kluby sportowe, jakie działania realizują lokalne organizacje, w jaki sposób współpracują z gminą, to zachęcamy do zapoznania się z Programem współpracy – dokumenty dostępne są tutaj.

Ankietę prosimy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach przy pl. Zwycięstwa 13 w terminie od 3 do 10 października.