Zakończyły się konsultacje projektu uchwały „Program Współpracy Gminy Niepołomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

Stowarzyszenia opowiedziały się za przyjęciem Programu Współpracy w brzmieniu określonym w projekcie uchwały, który zostanie przedłożony na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Także mieszkańcy gminy Niepołomice mieli możliwość skonsultowania Programu Współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok w formie ankiety konsultacyjnej.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją z przebiegu konsultacji:

Protokół z przebiegu konsultacji z mieszkańcami
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
Stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy
Projekt uchwały po konsultacjach
Formularz oceny formalnej
Formularz oceny merytorycznej
Zbiorczy formularz oceny merytorycznej