W dniu 15.05.2018 r . w Laboratorium Aktywności Społecznej odbyło się spotkanie w sprawie powołania rady seniorów w gminie Niepołomice. W spotkaniu uczestniczyli przedstawicielki i przedstawiciele największych organizacji senioralnych z gminy oraz osoby niezrzeszone.

Wypracowano projekt statutu regulującego zasady wyboru i funkcjonowania Gminnej Rady Seniorów.

Do 23.05.2018 r. można zgłaszać uwagi do dokumentu na adres: lepszeniepolomice@gmail.com.

Z projektem statutu można zapoznać się tutaj.

 

Author: Marek Bartoszek