Zapraszamy do skonsultowania projektu uchwały w sprawie:  określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, stowarzyszenia zwykłe, koła gospodyń wiejskich oraz pozostałe grupy) do wzięcia udziału w spotkaniu 18 czerwca  o godz. 17.00 w Laboratorium Aktywności Społecznej przy ul. Bocheńskiej 26.

Materiały dotyczące inicjatywy lokalnej znajdziecie Państwo w zakładce Informator: Nasze projekty: Inicjatywa lokalna