Od 16 czerwca 2017 r. zostaje zmieniona lokalizacja kontenera na odpady zielone w Podłężu (do tej pory był przy wiadukcie). Od piątku kontener będzie podstawiany według harmonogramu przy skrzyżowaniu ulic E. Kwiatkowskiego i Polnej.

Obowiązuje zakaz pozostawiania odpadów gdy nie ma kontenera i pozostawiania innych odpadów niż odpady zielone pod groźbą kary.