Duże utrudnienia czekają na kierowców poruszających się autostradą A4 w kierunku z Tarnowa do Krakowa na wysokości Staniątek. Powodem są prace gwarancyjne, które do środy 9 sierpnia były prowadzone na lewym pasie ruchu w stronę Krakowa, a obecnie – na prawym. Powoduje to kilkukilometrowe korki.

Według komunikatu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, roboty wynikają z potrzeby „korekty niwelety jezdni lewej”. Według Wikipedii, niweleta to linia łącząca poszczególne punkty wysokości robót ziemnych oraz wysokości nawierzchni zawarta na przekroju podłużnym drogi.

Prace prowadzone są na odcinku od km 436+400 do km 436+600. Potrwają do piątku 11 sierpnia.