Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania zaprasza do współpracy.

W związku z projektem współpracy, w którym bierze udział Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego biuro stowarzyszenia zachęca lokalnych producentów spożywczych, rękodzielników i drobnych wytwórców do przedstawienia swoich portfolio z opisami produktów w celu zdiagnozowania lokalnego potencjału kulturowo-turystycznego.

Informacje drogą elektroniczną prosimy nadsyłać na adres biuro@lgdpowiatwielicki.eu