Po raz szósty na świecie, a trzeci w Niepołomicach, 14 lutego zatańczymy i zaprotestujemy przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt. One Billion Rising (po polsku Nazywam się Miliard) to ogólnoświatowy protest w formie tańca, który zwraca uwagę na przemoc wobec dziewcząt i kobiet, przede wszystkim na jej najbardziej drastyczny i lekceważony przejaw – przemoc seksualną.

W tym roku wspólną akcją chcemy poruszyć temat przeciwdziałania przemocy na poziomie lokalnym, ponieważ analiza* ponad 300 lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie pokazała, że:
– 50% programów nie podało informacji, że przemocy najczęściej doświadczają kobiety i dziewczęta,
– 90% programów nie definiowało poszczególnych rodzajów przemocy z uwzględnieniem kategorii płci,
– tylko jeden program zawierał zapis wprost odwołujący się do faktu, że stereotypy płciowe mają wpływ na przemoc wobec kobiet,
– tylko w jednym programie można było znaleźć szczegółową analizę problemu przemocy ze względu na płeć.
Samorządy odgrywają niezwykle istotną rolę w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Nikt od lokalnych władz nie zna lepiej potrzeb i problemów swojej społeczności. I tylko one mogą najskuteczniej działać, by tej przemocy zapobiegać.

Jednak bez podkreślania, że to kobiety i dziewczęta najczęściej stają się ofiarami każdego rodzaju przemocy, trudno przygotować skuteczne programy i trudno temu zjawisku przeciwdziałać.
To okazja do zaapelowania do lokalnych decydentek i decydentów, by temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt stał się dla nich jednym z priorytetowych działań. To także apel do kandydatek i kandydatów w wyborach samorządowych, by kwestie przemocy wobec kobiet włączyli do swoich wyborczych programów.

Chcemy pokazać, że przemoc wobec kobiet dzieje się tu i teraz, obok nas – u naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych, na naszej ulicy, podwórku, domu. Że problem przemocy wobec kobiet jest naszym lokalnym problemem.

W Niepołomicach zatańczymy w Parku Miejskim we środę 14.02.2018 o 18.30. Zapraszamy na próby i samo wydarzenie.

*Badanie przeprowadzone przez Antyprzemocową Sieć Kobiet (ASK) koordynowaną przez fundację Feminoteka w 2015/2016r. Raport dostępny na stronie feminoteka.pl

Anna Szreniawa
koordynatorka akcji One Billion Rising / Nazywam się Miliard Niepołomice