9 maja w siedzibie stowarzyszenia Metropolia Krakowska odbyła się konferencja prasowa. Omówiono na niej inwestycje w infrastrukturę rowerową Krakowa i 14 gmin ościennych, w tym Niepołomic.

W walce o czyste powietrze i zdrowie krakowian prowadzone jest wiele działań, między innymi Kraków i jego sąsiedzi inwestują w poprawę transportu rowerowego remontując stare, tworząc nowe ścieżki rowerowe, kontrapasy, parkingi dla rowerów oraz rowerowe węzły przesiadkowe.

Realizowanych w ZIT-cie 27 projektów da w sumie ponad 100 km ścieżek rowerowych, 43 parkingi rowerowe. Wszystkie powstaną do końca 2020 roku. Inwestycje te pochłoną ponad 150 mln złotych, z czego 111 mln zł pochodzić będzie ze środków unijnych (RPO WM 2014-2020).

W gminie Niepołomice powstaną dodatkowe ścieżki rowerowe oraz parkingi przesiadkowe, dla rowerzystów, którzy korzystać będą z komunikacji aglomeracyjnej. Poza inwestycjami w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, powstanie u nas długi odcinek ścieżki rowerowej biegnącej wałami wiślanymi będący częścią większego projektu – Velo Małopolska.

Author: Joanna Musial