Modernizacja i rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy dawnym Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach to drugi projekt, na który Gmina Niepołomice uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wysokość dotacji wynosi 1,6 mln złotych. Całkowita wartość projektu to ponad 2,2 mln zł.

Inwestycja obejmuje budowę boiska sportowego do piłki ręcznej wraz z bieżnią okrężną i torem do skoku w dal, budowę boiska wielofunkcyjnego (do siatkówki i koszykówki) wraz z trybunami, budowę ścianki wspinaczkowej, zewnętrznej siłowni, przebudowę istniejącego boiska na boisko do koszykówki, wraz z rozbudową układu komunikacyjnego. Projektowane boiska i bieżnie będą posiadać bezpieczne nawierzchnie poliuretanowe.

Dzięki tej inwestycji gmina zyska ogólnodostępny, bezpieczny i oferujący możliwości uprawniania różnych sportów teren w centrum Niepołomic. Będzie on dostępny również poza godzinami pracy szkoły.

W ciągu miesiąca podpiszemy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego umowę na finansowanie inwestycji. Trwają już przygotowania do przetargu, który wyłoni wykonawcę przedsięwzięcia.

Projekt jest realizowany w ramach działania 11.1.2. Rewitalizacja Miast Średnich i Małych – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.