Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie ogłasza nabór do służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych.

Odbycie służby przygotowawczej umożliwia ubieganie się o powołanie do zawodowej służby wojskowej, służbę w  Wojskach Obrony Terytorialnej oraz w Narodowych Siłach Rezerwowych.

Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy na ich wniosek złożony w WKU, posiadający uregulowany  stosunek do służby wojskowej (bez odbytej służby wojskowej).

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

– niekarana za przestępstwo umyślne
– posiadająca obywatelstwo polskie
– odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej
– wiek co najmniej osiemnastu lat

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi do 4 miesięcy.

Terminy powołania do służby przygotowawczej w 2018 roku (kształcenie w korpusie):

 • oficerów
  od 8 stycznia do 6 lipca
 • podoficerów
  od 1 lutego do 29 czerwca
  od 3 lipca do 30 listopada
 • szeregowych
  od 8 stycznia do 27 kwietnia
  od 7 maja do 31 sierpnia
  od 4 września do 21 grudnia
  od 25 września do 21 grudnia

W czasie szkolenia żołnierze służby przygotowawczej będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości  960 zł.

Osoby, które odbędą służbę przygotowawczą a następnie  pozytywnie przejdą kwalifikacje i zostaną powołane do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych otrzymają uposażenie w wysokości 3 200,00 zł brutto (2 624,00 netto) oraz dodatkowe należności np.:

– świadczenie mieszkaniowe – 300-900 zł (w zależności od  miejsca służby),
– gratyfikacje urlopową na każdego członka rodziny będącego na utrzymaniu żołnierza w wysokości 918 zł,
– dodatkowe uposażenie roczne – ok 2870 zł,
– równoważnik mundurowy – ok 2000 zł.

Szczegółowe informacje, dotyczące powołania do  służby wojskowej, można uzyskać dzwoniąc do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie, tel. 261 13 48 03 lub 261 13 74  41.

Strona internetowa WKU w Krakowie: www.krakow.wku.wp.mil.pl

Author: Joanna Musial