Niepołomice, 28 września 2018 r.

                                             

Zawiadomienie

       Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst  jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) z w o ł u j ę XLVIII  nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Sesja odbędzie się w dniu  1 października 2018 r.  (poniedziałek), o godzinie 17.00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2018-2044.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabierzowie Bocheńskim.
  5. Ogłoszenie podjętych uchwał.
  6. Zamknięcie XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.

 

Marek Ciastoń
Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach