W poniedziałek 6 lutego o godzinie 17:00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. 
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)  zwołuję XXVIII  nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Sesja odbędzie się w dniu 6 lutego 2017 r. (poniedziałek), o godzinie 17:00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
4. Ogłoszenie podjętej uchwały.
5. Zamknięcie XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń

Author: admin