Blisko 500 tys. złotych trafiło do jednostek samorządu terytorialnego ratujących lokalne miejsca pamięci narodowej i martyrologii. To wynik rozstrzygniętego konkursu dotacyjnego „Małopolska Pamięta” z budżetu województwa małopolskiego.

Złożone przez Gminę Niepołomice wnioski zostały zaakceptowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

W Urzędzie Marszałkowskim wręczono symboliczne czeki dla przedstawicieli gmin, które zwyciężyły w konkursie. Zarząd województwa małopolskiego reprezentowała, pomysłodawczyni konkursu, Anna Pieczarka oraz radni województwa Stanisław Bisztyga i Robert Bylica.

Konkurs „Małopolska pamięta” jest inicjatywą Zarządu Województwa Małopolskiego, wyrażającą troskę o zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii w Małopolsce. Misją przedsięwzięcia jest promowanie i zachęcanie małopolskich gmin oraz powiatów do podejmowania działań zmierzających do lepszej opieki nad miejscami pamięci. Dzięki konkursowi „Małopolska pamięta” możliwe będzie odnowienie zapomnianych obiektów dziedzictwa narodowego i ochrona przed ich zapomnieniem.