Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
 informuje, że 25 stycznia 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy w  Niepołomicach  Plac Zwycięstwa 13 został wywieszony
wykaz pomieszczenia użytkowego  w budynku nr 358 posadowionym na nieruchomości gruntowej położonej w Zabierzowie Bocheńskim,  przeznaczonego do najmu w drodze bezprzetargowej
Z niniejszym wykazem można zapoznać się w terminie
od  25 stycznia do 14 lutego 2017 r.
Szczegółowe informacje: Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta
i Gminy w Niepołomicach, pokój nr 2  tel. 12 250 94 07.