Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Niepołomice
przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Niniejszym wykazem objęto:

Nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach, składającą się z działki ewidencyjnej nr 2512/1 o pow. 0,9800 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00012847/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres od 5 do 7 miesięcy z przeznaczeniem na usytuowanie: letniego ogródka gastronomicznego i będzie obejmowała część działki nr 2512/1.
Stawka czynszu za dzierżawę będzie wynosić: 10,00 zł za 1 m² netto +VAT w stosunku miesięcznym, płatne do 20 – tego każdego miesiąca na podstawie faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 5 tel. (12) 250 94 07.

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5 na okres 21 dni tj. od dnia 8 kwietnia 2019 r. do 29 kwietnia 2019 r.