Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie podania informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej (miejskiej) komisji wyborczej

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1561), podaję do wiadomości publicznej informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Niepołomicach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Okręg wyborczy:
1. Miasto Niepołomice, osiedla: Boryczów, Piaski, Podgrabie, Śródmieście, Zagrody, Zakościele. Liczba radnych: 7
2. Sołectwa: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Suchoraba, Staniątki, Zagórze, Zakrzowiec, Zakrzów. Liczba radnych: 7
3. Miasto Niepołomice, osiedle: Jazy, sołectwa: Chobot, Wola Batorska, Wola Zabierzowska, Zabierzów Bocheński. Liczba radnych: 7

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Niepołomicach mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach, Pl. Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice pokój nr 7, I piętro, tel. 12 250 94 31

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
(-) Roman Ptak

Obwieszczenie w PDF