Fundacja Lepsze Niepołomice zaprasza na szkolenie pt. „Obywatelskie Niepołomice – dostęp do informacji publicznej oraz źródła finansowana działań jednostek pomocniczych”.

Zapraszamy przedstawicieli zarządów osiedli, rad sołeckich organizacji pozarządowych oraz osoby, dla których tematyka budowania społeczeństwa obywatelskiego jest szczególnie bliska.

Szkolenie odbędzie się wtorek 12 lutego o godz. 18.00 w Laboratorium Aktywności Społecznej.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Paweł Pawłowski
Fundacja Lepsze Niepołomice