Wnioski do Budżetu Obywatelskiego przeszły ocenę merytoryczną i formalną. Czekają nas odwołania.

111 wniosków przeszło ocenę merytoryczną i formalną. Równe 100 wniosków przeszło ocenę pozytywnie, tym samym zakwalifikowało się do głosowania. 10 wniosków odrzucono ze względów merytorycznych a 1 z powód formalnych.

Mieszkańcom, których projekty zadań zostały odrzucone, przysługuje prawo odwołania się od wyników weryfikacji. Odwołania powinny być składane zgodnie ze wzorem określonym w formularzu, stanowiącym załącznik do Regulaminu. Odwołanie powinno zostać złożone w terminie 7 dni od dnia udostępnienia wyników weryfikacji zadań. Odwołanie należy wysłać listem na adres Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach (Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice), z dopiskiem „Budżet Obywatelski – ODWOŁANIE” lub złożyć osobiście w urzędzie. W przypadku wysłania zgłoszenia drogą listowną, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Z listą wszystkich wniosków można się zapoznać klikając tutaj.

Pobierz formularz odwołania.