Od maja rozpocznie się odbiór odpadów zielonych (trawa, liście, spady owocowe).

Odpady będą odbierane wyłącznie w workach dostarczanych przez pracowników z konsorcjum firm MPO oraz Suez. Na każde gospodarstwo domowe przypadnie 50 worków na cały okres trwania odbioru odpadów.

Nadwyżki odpadów zielonych każdy mieszkaniec naszej gminy może wywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Warto pamiętać, że nadwyżki pozostawiane w workach brązowych bądź jakichkolwiek innych niż dostarczonych przez firmy obsługujące nie będą zabierane.

Niepołomicki PSZOK zlokalizowany przy ulicy Wodnej 2 jest otwarty od wtorku do soboty w godzinach od 10.00 do 18.00.