Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

informuje, że 24 maja 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 został wywieszony

wykaz budynku mieszkalnego zlokalizowanego na nieruchomości położonej w Zakrzowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

Z niniejszym wykazem można zapoznać się w terminie
od 24 maja do 14 czerwca 2017 r.

Szczegółowe informacje: Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta
i Gminy w Niepołomicach, pokój nr 2 tel. 12 250 94 07.