Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce informuje, że 26, 27 oraz 30 kwietnia 2018 r., będzie można złożyć zeznanie podatkowe za rok 2017 w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce, w Sali Obsługi w godzinach 7.15-18.00.

Łącki Bank Spółdzielczy zapewnia obsługę klientów urzędu 30 kwietnia w godzinach 7.30 do 17.00.

Iwona Bobrowska-Jaworska
ekspert skarbowy
Dział Obsługi Bezpośredniej
i Wymiany Informacji Międzynarodowej (SOB)
Urząd Skarbowy w Wieliczce