16 listopada Rada Miejska w Niepołomicach obradowała po raz ostatni w kadencji 2014-2018. Radni spotkali się już po raz 50 na roboczej sesji.

Po jej zakończeniu, burmistrz Roman Ptak wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem Ciastoniem wręczyli zgromadzonym pamiątkowe tabliczki i podziękowali za zaangażowanie w czasie ostatnich czterech lat.

Część z tych osób rozpocznie pracę w Radzie Miejskiej w kadencji 2018-2023. Inauguracyjna sesja odbędzie się 21 listopada o godz. 16.00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Radni kadencji 2014-2018
Marek Ciastoń – przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Suślik – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Edward Wnęk – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Anna Front
Andrzej Gąsłowski
Andrzej Górski
Krzysztof Gruca
Michał Hebda
Tadeusz Jasonek
Waldemar Juszczyński
Tadeusz Kącki
Marta Korabik
Karolina Marzec
Teresa Pieprzyca
Krzysztof Sondel
Janusz Szczurek
Wit Ślusarczyk
Barbara Wdaniec
Wojciech Wimmer
Marian Zaręba
Stanisława Zielińska