Zarząd Spółki “Wodociągi Niepołomice” informuje, że na obiekcie Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Niepołomicach nie są prowadzone żadne prace powodujące uciążliwość zapachową.