W środę 21 listopada radni kadencji 2018-2023 spotkali się na pierwszej sesji Rady Miejskiej.

Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej miała uroczysty charakter. Podczas spotkania nowym radnym wręczono zaświadczenia o wyborze, a każdy radny złożył ślubowanie. Obrady otworzył radny-senior, Waldemar Juszczyński. Po ślubowaniu w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania wybrano przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących rady.

Przewodniczącym Rady Miejski w Niepołomicach pozostał Marek Ciastoń. W wyniku kolejnego głosowania zadecydowano, że funkcje wiceprzewodniczących pełnić będą Michał Hebda i Andrzej Gąsłowski.

W trakcie sesji ślubowanie złożył również Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, Roman Ptak.