Mamy gotowy Plan Mobilności dla Gminy Niepołomice. Radni zatwierdzili go wczoraj na Sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Plan zakłada uruchomienie dwóch linii dowozowych do Podłęża oraz budowę parkingów przesiadkowych Park&Ride w Staniątkach (na 120 samochodów) i Podłężu (dwa parkingi na 180 samochodów). W Niepołomicach powstanie nowy dworzec autobusowy, a w sołectwach punkty przesiadkowe (Chobot, Zabierzów Bocheński, Wola Batorska, Suchoraba).
Trzy główne węzły transportowe – Niepołomice centrum, Podłęże i Staniątki – integrować będą co najmniej trzy środki transportu. Docelowo wyposażone zostaną w zadaszone perony kolejowe lub autobusowe, parkingi rowerowe (tzw. Bike&Ride), miejsca umożliwiające bezpieczne zatrzymanie pojazdu podwożącego pasażera (tzw. Kiss&Ride), pełny system informacji pasażerskiej, biletomaty oraz parkingi samochodowe (tzw. Park&Ride).
Budowa parkingów Park&Ride powinna ruszyć na początku 2018 roku.
Od grudnia funkcjonuje Szybka Kolej Aglomeracyjna. Pociąg zatrzymuje się na stacjach w Staniątkach i Podłężu, dzięki czemu mieszkańcy Podłęża mogą się dostać do Krakowa w ciąg zaledwie 20 minut.
Jedno z głównych założeń planu mobilności zakłada właśnie podróż do Krakowa z przesiadką na pociąg. W tym celu planowane jest uruchomienie dwóch linii dowozowych do stacji PKP w Podłężu:
  • Podłęże – Niepołomicka Strefa Inwestycyjna – Niepołomice Centrum – Wola Zabierzowska – Chobot
  • Suchoraba – Zagórze – Słomiróg – Zakrzowiec – Staniątki – Podłęże
Ponadto, Plan mobilności nie zakłada likwidacji żadnej z trzech linii MPK (301, 221 i 211), które kursują przez teren gminy Niepołomice. Jest natomiast pomysł zmiany drogi przejazdu autobusu 301. Miałby on kursować w rejonie stacji kolejowych w Podłężu oraz w Wieliczce.
Z Planem Mobilności można się zapoznać tutaj.