Liczba placówek pocztowych w naszej gminie niestety zmalała. W przesłanym do nas piśmie Poczta Polska poinformowała, że od 1 czerwca została zawieszona działalność Agencji Pocztowej zlokalizowanej w Niepołomicach, przy ul. Na Tamie 7.

To oznacza, że dla mieszkańców miasta jedyną placówką świadczącą pełny zakres usług pocztowych jest urząd pocztowy przy ul. Rynek 20. Jedyna w Niepołomicach placówka czynna będzie w tych samych godzinach co dotychczas: 8-20 (dni robocze) oraz 7-13.30 (soboty).