Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niepołomice na lata 2016-2023 oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu ds. rewitalizacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice działając na podstawie art. 6 ust. 7 i 9 ustawy o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) przedstawia informację podsumowującą przebieg konsultacji społecznych w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niepołomice na lata 2016-2023 oraz projektu uchwały ws. zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu ds. rewitalizacji.

Z wynikami konsultacji, projektami dokumentów poddawanych konsultacjom społecznym, a także projektami dokumentów uwzględniającymi zmiany wprowadzone w wyniku konsultacji społecznych można się zapoznać tutaj.