Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz pomieszczeń stanowiących własność Gminy Niepołomice
przeznaczonych do najmu

 

 Niniejszym wykazem objęto:

Dwa pomieszczenia użytkowe  o łącznej powierzchni 38,73 m² zlokalizowane na parterze w budynku  nr 358 posadowionym na nieruchomości gruntowej położonej w Zabierzowie Bocheńskim (były ośrodek zdrowia), oznaczonej ewidencyjnie jako dz.nr 740/1 o pow. 0,22 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00023009/5 prowadzona przez Sąd Rejonowym w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach,  z przeznaczeniem na działalność gospodarczą (zakład kominiarski). Pomieszczenie posiada przyłącz do sieci wodociągowej, gazowej i energetycznej.

Nieruchomość na której posadowiony jest budynek nr 358 nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena najmu pomieszczenia wynosi – 400,00 zł netto + należny podatek VAT w stosunku miesięcznym.

Do ceny  zostanie doliczona kwota 61,60 zł netto + należny podatek VAT w stosunku miesięcznym  z tytułu korzystania z części wspólnej budynku, w którym zlokalizowane jest pomieszczenie.

Cena  najmu nie obejmuje kosztów opłat za media dostarczane do budynku.

Wysokość czynszu będzie waloryzowana jeden raz w roku na podstawie dodatniego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.

Czynsz  płatny będzie miesięcznie z góry do trzydziestego  dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Pomieszczenie zostanie wynajęte w drodze bezprzetargowej.

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5 oraz na stronie internetowej www.niepolomice.eu  w terminie od 9 do 30 listopada 2018 r.