Uprzejmie informujemy, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach został wywieszony wykaz pomieszczenia w budynku Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach przeznaczonego na najmu w drodze bezprzetargowej.

Z wykazem można zapoznać się w terminie od 20 czerwca do 11 lipca 2017 roku.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, pokój nr 2, tel. 12 250 94 07.