Niepołomice, dnia 10.09.2018

RGN.6840.1.5.2018

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz pomieszczenia stanowiącego własność Gminy Niepołomice
przeznaczonego do najmu

 Niniejszym wykazem objęto:

Pomieszczenie  o powierzchni 34,00 m² usytuowane w budynku użytkowym o numerze porządkowym 26 w Niepołomicach przy ul. Bocheńskiej, posadowionym na nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako dz.nr 3134/2  dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00026239/7 prowadzona przez Sąd Rejonowym w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach,  z przeznaczeniem na pomieszczenie biurowe w celu realizacji projektu „Program wsparcia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych”.

Wartość najmu pomieszczenia wynosi 1.219,52 zł netto + VAT w stosunku miesięcznym.

Wysokość czynszu będzie waloryzowana jeden raz w roku o dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.

Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do dwudziestego  dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Pomieszczenie zostanie wynajęte w drodze bezprzetargowej.

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.niepolomice.eu, na okres 21 dni tj. od 12 września do 2 października 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author: Marek Bartoszek