Budujemy zjazd z autostrady w Niepołomicach!

Po 12 latach wspólnej pracy osób ze wszystkich szczebli administracji publicznej ‘poskładaliśmy’ projekt budowy zjazdu z autostrady A4. Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Województwo Małopolskie, Powiat Wielicki i… skromna Gmina Niepołomice – wszyscy mają udział w tym przedsięwzięciu.

Przez te lata nie było tygodnia bez pokonywania kolejnych trudności na drodze do rozpoczęcia budowy. Nie ma sensu po raz kolejny opisywać swoistej „ścieżki zdrowia”, jaką przeszliśmy przez administracyjne, techniczne, finansowe i biurokratyczne przeszkody. Z ich powodu termin rozpoczęcia prac był wielokrotnie przekładany. Za każdym razem tłumaczyłem opóźnienia, biorąc na siebie trudne pytania i rozmawiając o tym z Państwem niemal na każdym spotkaniu.

Wczoraj minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał dokumenty zwiększające finansowy wkład skarbu państwa w budowę zjazdu z autostrady. W międzyczasie my znaleźliśmy dodatkowe pieniądze na sfinansowanie tej inwestycji w budżecie samorządowym. Dzięki temu będzie możliwe podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu, mimo iż zaproponowana przez firmę kwota przekraczała pierwotnie zakładany poziom. Jednak możemy powiedzieć: wreszcie! Ta ważna dla mieszkańców i przedsiębiorców powiatu wielickiego inwestycja jest faktem!

Od momentu powstania pomysłu byłem najbliżej tematu, najpierw jako zastępca burmistrza, a potem jako burmistrz Niepołomic. Dlatego pozwolę sobie złożyć podziękowania i wymienić w kolejności alfabetycznej wszystkich, niezależnie od poglądów i przynależności partyjnej, którzy dołożyli choćby najmniejszą cegiełkę do naszego sukcesu, łącząc podziękowania i serdeczności. Bo ostatecznie nie jest ważne, kto przetnie wstęgę, a kto będzie z tej inwestycji korzystać. Z góry proszę wybaczyć, jeśli kogoś pominę, ale dwanaście lat to naprawdę kawał czasu. A w tym naszym, wspólnym osiągnięciu udział mieli:

Andrzej Adamczyk
Elżbieta Bieńkowska
Jacek Bojarowicz
Jan Friedberg
śp. Andrzej Garpiel
Szczepan Garpiel wraz z całym zespołem ARG
śp. Grażyna Gęsicka
Cezary Grabarczyk
Bogusław Iwulski
Magdalena Jaworska
Jacek Juszkiewicz
Andrzej Kollbek
Stanisław Kracik
Agnieszka Krupa
Jacek Krupa
Józef Lassota
Beata Leszczyńska
Marta Maj
Jerzy Miller
Sławomir Nowak
Piotr Nowak
Tomasz Pałasiński
Zbigniew Rapciak
Urszula Rusecka
Łukasz Sadkiewicz
Łukasz Smółka
Marek Sowa
śp. Grzegorz Stech
Andrzej Szarata
Jakub Szymański
Tomasz Tomala
Adam Twardowski
Jarosław Waszkiewicz
Roman Wcisło
Lech Witecki

Koszt budowy zjazdu z autostrady A4 na wysokości jej przecięcia z drogą wojewódzką 964 wyniesie 48 mln złotych. 27,5 mln złotych pochodzić będzie z budżetu centralnego, których dysponentem została Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ta instytucja występuje w roli głównego inwestora i koordynuje przebieg budowy. 20,5 mln zł pochodzi z budżetu samorządów – województwa małopolskiego, powiatu wielickiego, gminy Niepołomice. Prace potrwają 15 miesięcy od momentu podpisania umowy, z pominięciem trzech miesięcy zimowych (od połowy grudnia do połowy marca).

Zjazd z autostrady to jedno z trzech zadań mających na celu lepsze skomunikowanie gminy Niepołomice – kolejnymi będą: budowa obwodnicy Podłęża, łączącego zjazd z Niepołomicką Strefą Inwestycyjną oraz przebudowa i zmiana zarządcy ulic: Kwiatkowskiego, Wimmera i Kolejowej.

Roman Ptak
burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice