Posiedzenie komisji oświaty i kultury Rady Miejskiej w Niepołomicach odbędzie się 31 stycznia 2017 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach, Wydział Edukacji, ul. Zamkowa 5.