Posiedzenie komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Niepołomicach odbędzie się 20 maja 2019 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach.

Porządek obrad:
1. Wysłuchanie stron w sprawie “Petycja w sprawi planowanej budowy CLM”
złożonej przez mieszkańców Zagórza i Słomirogu.
2. Rozpatrzenie skarg na działalność Burmistrza.
3. Rozpatrzenie “Petycji do władz gmin metropolii Krakowskiej”
4. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego propozycji nazwania ulicy.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.