9 marca podpisaliśmy umowę na budowę parkingów park&ride oraz punktów przesiadkowych. W ramach inwestycji powstaną 472 miejsca parkingowe dla samochodów, 32 dla motocykli oraz 258 dla rowerów w Niepołomicach, Podłężu, Staniątkach i Woli Batorskiej.

Umowę podpisali – ze strony Gminy Niepołomice burmistrz Roman Ptak, a ze strony wykonawcy – firmy Energopol – prezes Józef Bogaczyk oraz prokurent Elżbieta Czech-Salawa.

„To duży projekt, ale doświadczenia z firmą Energopol mamy dobre” powiedział Roman Ptak podpisując umowę. I faktycznie – zadanie jest jednym z największych działań inwestycyjnych ostatnich lat. W pierwszej kolejności rozpoczną się prace przy budowie dworca autobusowego oraz remoncie ulicy Kolejowej w Niepołomicach. Później czekają nas prace przy park&ride w Woli Batorskiej oraz Podłężu i Staniątkach oraz przebudowie ulicy Staniąteckiej.

Priorytetem podczas realizacji tej inwestycji będzie utrzymanie funkcjonalności przystanku kolejowego w Podłężu. W ramach projektu południowy parking w tej miejscowości powstanie na miejscu obecnego placu postojowego. Zamknięcie go na czas przebudowy spowodowałoby paraliż komunikacyjny oraz utrudniło dojazd osobom korzystającym z połączeń kolejowych. Dlatego ta część inwestycji powinna być realizowana tak, aby dać możliwość zatrzymywania pojazdów po północnej części torów, zanim wykonawca przystąpi do pracy na obecnym parkingu.

Prace powinny się zakończyć do listopada 2019 roku. Niewiele później powinien dobiec końca remont torowiska w Krakowie.

Inwestycja jest warta ponad 23 mln zł. Dofinansowanie w kwocie 15,3 mln zł uzyskamy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski ZIT.

Author: Marek Bartoszek