Zbliżają się wybory. Ale nie o tradycyjnych wyborach samorządowych mowa, a o wyborach do nowo powstającej Rady Seniorów Gminy Niepołomice.

Rada Seniorów powołana została do życia uchwała Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 2018 roku. Ma na celu zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, a samo gremium będzie reprezentantem osób starszych wobec władz gminy Niepołomice.

Uchwała nie wprowadza wprost definicji seniora, ale termin ten jest określony w ustawie o osobach starszych z dnia 11 września 2015 roku i definiuje je jako osoby, które ukończyły 60. rok życia.

Zgodnie z uchwałą, maksymalnie dziewięcioosobowa Rada Seniorów Gminy Niepołomice działać będzie na zasadzie czteroletnich kadencji. Kandydaci mogą się zgłaszać  sami lub za pośrednictwem podmiotów działających na rzecz osób starszych. Zgłoszenia indywidualne muszą zawierać listę poparcia podpisaną przez co najmniej 10 osób starszych (można poprzeć tylko jednego kandydata).

Zgłaszać się należy na specjalnie przygotowanych formularzach, które można pobrać klikając w odpowiedni odnośnik:

Formularze zgłoszeniowe dostępne są poniżej:

  • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA DO GMINNEJ RADY SENIORÓW W NIEPOŁOMICACH – PRZEDSTAWICIEL OSÓB STARSZYCH [doc, pdf]
  • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA DO GMINNEJ RADY SENIORÓW W GMINIE NIEPOŁOMICE – PRZEDSTAWICIEL PODMIOTU DZIAŁAJĄCEGO NA RZECZ OSÓB STARSZYCH [doc, pdf]

Wypełnione formularze należy złożyć na dzienniku podawczym magistratu do dnia 3 sierpnia 2018 roku. Do 20.08.2018 r. przeprowadzona zostanie weryfikacja zgłoszeń (wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o jej wynikach), a następnie zorganizowane będzie zebranie z kandydatami. W sytuacji, gdy liczba osób poprawnie zgłoszonych do pracy w Radzie Seniorów przekroczy 9 osób, podczas zebrania przeprowadzone zostaną wybory. Prawo głosu będą mieli jedynie kandydaci obecni na zebraniu.

Powołanie na członków Rady wybranych kandydatów oraz zwołanie pierwszego posiedzenia Rady Seniorów planowane jest w pierwszej połowie września.

„Rada Seniorów może stać się ważnym organem wspierającym decyzje Rady Miejskiej lub Burmistrza, zwłaszcza w kontekście osób starszych. Ale przecież nie tylko. Wiedzę i doświadczenie dziadków można wykorzystać do budowania lepszego środowiska dla wnuków” przekonuje Paweł Pawłowski z fundacji Lepsze Niepołomice, koordynujący prace nad powstaniem Rady.

Osoby starsze zachęcamy do zgłaszania kandydatur, młodszych mieszkańców gminy prosimy o przekazanie informacji o wyborach do Rady Seniorów Gminy Niepołomice swoim bliskim i znajomym seniorom.