Gmina Niepołomice realizuje „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Niepołomice”, dzięki temu do końca lipca 2019 r. można skorzystać z dofinansowania na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice, w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 14.
Informacje dotyczące postępowania z azbestem, regulamin jak również wniosek dostępne są tutaj

Odbiór odpadów zaplanowany jest na przełomie września i października.

Zadanie dofinansowywane jest z budżetu Gminy i budżetu Starostwa Wielickiego w sumie w wysokości 90% kosztów. Mieszkaniec pokrywa jedynie 10% kosztów.