290 wniosków o udzielenia dotacji na wymianę pieców węglowych złożyli mieszkańcy Gminy Niepołomice. Do tej pory przeprowadzono 75 audytów i podpisano 45 umów z mieszkańcami. Póki co, Gmina Niepołomice ma zagwarantowane dofinansowanie na wymianę 70 pieców. Stara się jednak o kolejne 170.

Pilotażowy program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Niepołomice, umożliwiający otrzymanie dofinansowania do wymiany pieców węglowych w domach prywatnych, rozpoczął się w kwietniu 2017 roku.

Projekt skierowany jest do właścicieli gospodarstw domowych, którzy ogrzewają swoje budynki nieekologicznymi źródłami ciepła (piece węglowe) i chcą wymienić swoje kotły na ekologiczne, gazowe piece centralnego ogrzewania lub pompy ciepła lub kotły na biomasę (o parametrach emisji niegorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu).

Inwestycja jest współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza.

W lipcu audytorzy energetyczni rozpoczęli pracę, odwiedzali mieszkańców, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie, by ocenić czy ich domy kwalifikują się do programu. Do tej pory przeprowadzili 75 ocen energetycznych. W wyniku audytów, 20 wnioskodawców zrezygnowało z projektu, z uwagi na – ich zdaniem – zbyt wysokie koszty termomodernizacji.

6 ocen energetycznych zostało zakwestionowanych przez mieszkańców, w związku z czym firma dokona ponownego audytu tych gospodarstw domowych.

W wyniku podpisania aneksu na dodatkowe audyty przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i firmą dokonującą ocen energetycznych, w Gminie Niepołomice odbędzie się kolejnych 50 audytów. Będą one przeprowadzone pod koniec października lub z początkiem listopada 2017 roku.

Do tej pory Gmina Niepołomice podpisała 45 umów z mieszkańcami, z czego 15 dotyczy osób, które wykonały inwestycję na własną rękę i teraz czekają na refinansowanie kosztów.

Co ważne, zmieniły się stawki dofinansowania w projekcie. Są dla mieszkańców korzystniejsze. Do tej pory dotacja wynosiła 350 zł/kW i maksymalnie 6 tys. zł na kocioł. Teraz wartość dofinansowania będzie zależeć od mocy pieca.

Po zmianach zatwierdzonych 4 października podczas Sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach stawki przedstawiają się następująco:
– 550 zł/kW nowego źródła ciepła o mocy do 10 kW (łącznie) wyznaczonej ocenie
– 500 zł/kW nowego źródła ciepła o mocy powyżej 10 do 15 kW (łącznie) wyznaczonej ocenie
– 450 zł/kW nowego źródła ciepła o mocy powyżej 15 do 20 kW (łącznie) wyznaczonej ocenie
– 400 zł/kW nowego źródła ciepła o mocy powyżej 20 kW (łącznie) wyznaczonej ocenie
maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku oceny energetycznej, nie więcej niż 8 tys. zł na kocioł.

Zmiany dotyczą wszystkich biorących udział w projekcie. Ci, którzy już zawarli umowy, będą proszeni o podpisanie aneksu, uwzględniającego nowe stawki.

Gmina Niepołomice stara się o uzyskanie dofinansowania na wymianę dodatkowych 170 pieców. Obecnie czekamy na decyzję Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Zmienią się jednak zasady weryfikacji. Pod uwagę nie będą brane domy, które są nieocieplone i nie mają wymienionych okien.

Więcej informacji o programie wymiany pieców można uzyskać w Referacie Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej, ul. Zamkowa 5, 32-005 Niepołomice, I piętro, pok. nr 2, tel. 12 250 94 51.

 

 

 

 

Author: Joanna Musial