Jeśli chcesz otrzymać dopłatę do szkoleń komputerowych, językowych lub prawa jazdy (A, B, C, C+E), zachęcamy do zapoznania się z projektem Kierunek Kariera.

Do kogo jest skierowany?
Z projektu Kierunek Kariera mogą skorzystać osoby pracujące, w jakiś sposób związane z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki), jeśli:
• mają między 25 a 50 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum lub
• mają powyżej 50 lat – każdy pracujący niezależnie od wykształcenia.

Jesteś osobą pracującą, jeśli:
• jesteś zatrudniony na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub
• prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników lub
• jesteś rolnikiem.

Pierwszym krokiem do otrzymania dopłaty do szkoleń w formie bonów szkoleniowych jest skorzystanie z bilansu kariery, czyli spotkania z doradcą zawodowym w jednym z Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, mieszczących się w siedzibach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Z doradztwa można skorzystać również lokalnie, nasi doradcy dyżurują w punktach mobilnych w kilkudziesięciu miejscowościach Małopolski (szczegółowa lista miejscowości dostępna jest na stronie www.pociagdokariery.pl).

Dyżury w Niepołomicach:
7 grudnia 2017, godz. 9.00-15.00, Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13
15 grudnia 2017, 11.00-17.00, Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach, ul. Zamkowa 4.

Szkolenia za bony realizowane są na terenie całej Małopolski, przez firmy szkoleniowe, które oferują szkolenia: komputerowe, językowe i prawo jazdy. Tematyka możliwych do realizacji szkoleń dostępna jest w Bazie Usług Rozwojowych (na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl).

Więcej informacji o projekcie kierunek kariera udziela biuro projektu „Kierunek Kariera” w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, tel.: 12 619 84 55, e-mail: kariera@wup-krakow.pl.